Suíomh an choláiste

Seoladh

Na Doirí Beaga, Gaoth Dobhair, Contae Dhún na nGall.

Teileafón

 087 7431398 or 087 9860298

Ríomhphost

info@cgd.ie

Coláiste Ghaoth Dobhair

Coláiste Ghaoth Dobhair is an Irish college located in the heart of the Donegal Gaeltacht. Gaoth Dobhair is blessed with a rich cultural heritage, beautiful scenery and breathtaking beaches.

 • Head southwest on Station Roundabout toward Pearse Rd - 59 m
 • Exit the roundabout onto Ramelton Rd/N56 - 200 m
 • At the roundabout, take the 1st exit ontoDe Valera Rd/N56 - 550 m
 • At the roundabout, take the 3rd exit onto Kilmacrennan Rd/N56
 • Continue to follow N56 – Go through 2 roundabouts - 7.1 km
 • Turn right to stay on N56 - 5.7 km
 • Turn left onto R255 - 5.9 km
 • Slight right onto R251 - 22.9 km
 • Turn left onto N56 - 3.3 km
 • Slight right onto Station Close - 1.4 km
 • Drive straight toward R257 - 4.3 km

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top