New York Course

New York Irish Culture Summer Course

Times: 10am – 3pm And Age Groups: Kids 7-12 years Teens 13-17 years

6th-10th August 2018

The New York Irish Centre,
1040 Jackson Ave LIC,
Queens, NY11101
(NYIC is 1 stop from Grand Central Train Station & 3 stops from Times Square

2

13th-17th August 2018

Aisling Irish Community Centre,
990 McLean Ave,
Yonkers, NY10704

Embrace Your Irish Culture and Heritage at our Fun Culture Summer Course.

Explore all aspects of Irish Culture Including Irish Sports, Irish Music, History, Irish Céilí Dancing and the Irish (Gaeilge) Language.

Experience Classroom based Irish Language Classes with members of Coláiste Ghaoth Dobhair Teaching staff who are all fully qualified Irish Language Teachers and who are flown out from Ireland especially for these courses.

First Child in Family: $400

Each Additional Family Member: $350

new_york

Coláiste Ghaoth Dobhair

Coláiste Ghaoth Dobhair is a traditional Irish Language and Gaeltacht college based in Gaoth Dobhair, CountyDonegal, Ireland. The College has over 10 years experience of running courses for students of all ages. The College caters for over 2000 students per year.We at Coláiste Ghaoth Dobhair specialize in teaching Irish Culture and Heritage in a fun, enjoyable and effective way. The aim of bringing our Course to New York is to provide the Irish American community with the opportunity to learn about and to stay in touch with their Irish Culture and Heritage.

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top