logo2018

Coláiste Ghaoth Dobhair/ CLG Dhún na nGall Scéimeanna Scoláireachtaí

Time Left to Register (Closes Feb 14th 2020)

Tá an-áthas ar Choláiste Ghaoth Dobhair nasc a chruthú le CLG Dhún na nGall agus deiseanna a thabhairt do dhaoine óga freastal ar chúrsaí Gaeilge linn i nGaeltacht Dhún na nGall. Ba mhaith linn scoláireacht €150 a thairscint do bhaill CLG, BÁC. Chun leas a bhaint as an tairscint seo brúigh ar an nasc thíos agus cuir d'áit in áirithe. Bí go tapa! Tá teorainn le líon na scoláireachtaí atá ar fáil. Caithfidh tú a bheith mar bhall den chlub CLG áitiúil chun cur isteach ar an deis iontach seo. Ádh mór, Coláiste Ghaoth Dobhair

Coláiste Ghaoth Dobhair are delighted to team up with Donegal GAA to offer students the opportunity to attend our Gaeltacht courses. Together we would like to offer members of your club the opportunity to avail of one of our part scholarships. The Scholarships are work €150. To avail of this fantastic opportunity simply click on the link below and book your place . There are a limited number of scholarships available so click on the link to get yours on time. You must be a member of your local GAA club to avail of the scholarship.

Apply Today!

18670738_1306527579468095_4045977974106057068_n
17309658_1231749546945899_3166381702502180046_n
17309069_1231749503612570_4354613326987935940_n

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top