Cúrsaí Teaghlaigh

Family Courses

Tá cúrsaí teaghlaigh ar fáil dóibh siúd a dteastaíonn uatha tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht le chéile. Is deis iontach í seo do theaghlaigh blaiseadh a fháil de shaol naGaeltachta agus chun barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha agus ar a gcuid Gaeilge scríofa.

Family courses are available for those who would like to spend time in the Gaeltacht together. This is a wonderful opportunity for families to get a taste of life in the Gaeltacht and to improve on their spoken Irish and written Irish.

Clár an lae / Daily programme

10am–3pm: Ranganna foirmeálta agus imeachtaí éagsúla.

Formal classes and a variety of activities.

Is ceantar álainn é Gaoth Dobhair. Tá Gaeilge shaibhir ag muintir na háite agus tá an cultúr gaelach beo beathach ann fosta. Tá aoibhneas an nádúir le feiceáil ó cheann ceann Ghaoth Dobhair–tránna áille, Oileán Thoraí, Oileán Ghabhla, Sliabh na hEaragaile agus Loch Altan i measc na radharc.

Gaoth Dobhair is a beautiful area. The local people are fluent in the Irish language and the Irish cultureis alive and thriving. The beauty of nature can be seen all over Gaoth Dobhair–beautiful beaches, Tory Island, Gola Island, Mount Errigal and Altan Lake to name but afew.

Cláraigh don chúrsa/ Register for course

Ranganna foirmeálta

Díreoidh na múinteoirí ar struchtúr na Gaeilge, ar nathanna cainte úsáideacha agus ar shaibhreas na teanga.

Formal classes: Teachers will concentrate on the structure of Irish, useful phrases and the richness of the language.

Imeachtaí sa choláiste

Cluichí lasmuigh, cluichí faoi dhíon, cluichí boird, rincí Gaelacha, amhránaíocht, spraoi agus spórt ar an trá, siúlóidí treoraithe agus ealaín.
College activities: Outdoor games, indoor games, board games, Irish dancing, singing, fun and sport at the beach, guided walks and art.

  • Braitheann cuid de na himeachtaí thuasluaite ar an aimsir.
  • Some of the above mentioned activities are weather dependant.

Dátaí na gcúrsaí 2020/ Course dates 2020

  • Cúrsa 1: 6 Iúil 2020 go 10 Iúil 2020
  • Cúrsa 2: 13 Iúil 2020 go 17 Iúil 2020
  • Cúrsa 3: 20 Iúil 2020 go 24 Iúil 2020

Táille an chúrsa/ Course fee

  • Costas bunaithe ar theaghlach de cheathrar.
  • Cost based on two adults and two children .
  • €380

Lóistín agus taisteal/ Accommodation and travel

Téigh chuig suíomh idirlín www.booking.com le haghaidh eolais faoi lóistín sa cheantar. Nóta: Is féidir eitilt a fháil ó Bhaile Átha Cliath chuig aerfort Dhún na nGall. Tá an t-aefort 15 nóiméad ó Ghaoth Dobhair agus tá seirbhís tacsaí ar fáil.

Go to www.booking.com for information on accommodation in the area. Note: Flights available from Dublin to Donegal airport. The airport is 15 minutes from Gaoth Dobhair and a taxi service is available. www.donegalairport.ie

Beidh carr ag teastáil i rith an chúrsa chun taisteal chuig an gcoláiste. A car will be needed to travel to the college during the course.

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top