Cúrsaí SCG agus OCG 2021

Toisc nach féidir cúrsaí Gaeltachta a reáchtáil de bharr na srianta a bhaineann le

COVID-19, tá an Chomhairle Mhúinteoireachta i ndiaidh cead a thabhairt ar bhonn eisceachtúil cúrsaí ar líne a chur ar fáil mar mhalairt ar an chúrsa Gaeltachta. Dá bhrí sin, aithneofar an cúrsa seo de chuid Choláiste Ghaoth Dobhair mar sheachtain amháin den tréimhse foghlama sa Ghaeltacht atá riachtanach dóibh siúd atá ag iarraidh cáilíocht sa Ghaeilge a bhaint amach.

N.B. Tabhair faoi deara go mbeidh sé riachtanach don fhoghlaimeoir páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach chuid den chúrsa chun go mbronnfar teastas cúrsa orthu.

Beidh cóimheas 1:25 i ngach rang

Dáta an chúrsa:

15 Feabhra 202120 Feabhra 2021
29 Márta 20213 Aibreán 2021
5 Aibreán 202110 Aibreán 2021

Táille an chúrsa: €250

Seisiún na Maidine (Morning Session)
9.30am – 1.00pm
Seisiún na hIarnóna (Afternoon Session)
2.00pm – 4.15pm

Clár an chúrsa (Course content)

SCG
Cóir Ghaoithe
OCG
Sruth na Maoile
Páipéar 1 + 2
(Paper 1 + 2)
An Triail Scríofa
(Written Exam)
An Triail Chluastuisceana
(Listening Comprehension)
An scrúdú i labhairt na Gaeilge
(Oral exam)
An Scrúdú i labhairt na Gaeilge (Oral exam)
Scroll to Top