Cúrsaí SCG agus OCG 2021

Toisc nach féidir cúrsaí Gaeltachta a reáchtáil de bharr na srianta a bhaineann le

COVID-19, tá an Chomhairle Mhúinteoireachta i ndiaidh cead a thabhairt ar bhonn eisceachtúil cúrsaí ar líne a chur ar fáil mar mhalairt ar an chúrsa Gaeltachta. Dá bhrí sin, aithneofar an cúrsa seo de chuid Choláiste Ghaoth Dobhair mar sheachtain amháin den tréimhse foghlama sa Ghaeltacht atá riachtanach dóibh siúd atá ag iarraidh cáilíocht sa Ghaeilge a bhaint amach.

N.B. Tabhair faoi deara go mbeidh sé riachtanach don fhoghlaimeoir páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach chuid den chúrsa chun go mbronnfar teastas cúrsa orthu.

Beidh cóimheas 1:25 i ngach rang

Dáta an chúrsa:

15 Feabhra 202120 Feabhra 2021
29 Márta 20213 Aibreán 2021
5 Aibreán 202110 Aibreán 2021

Táille an chúrsa: €250

Seisiún na Maidine (Morning Session)
9.30am – 1.00pm
Seisiún na hIarnóna (Afternoon Session)
2.00pm – 4.15pm

Clár an chúrsa (Course content)

SCG
Cóir Ghaoithe
OCG
Sruth na Maoile
Páipéar 1 + 2
(Paper 1 + 2)
An Triail Scríofa
(Written Exam)
An Triail Chluastuisceana
(Listening Comprehension)
An scrúdú i labhairt na Gaeilge
(Oral exam)
An Scrúdú i labhairt na Gaeilge (Oral exam)

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top