Cúrsaí Idirbhliana -TY Courses

Cúrsa gníomhaíochta do dhaltaí idirbhliana

Cúrsa gníomhaíochta do dhaltaí idirbhliana

Activity course for transition year students

3 Lá agus 2 Oíche €140 – €165

FáiltechuigcláridirbhlianaCholáisteGaothDobhair. Is cláriontach é seo a thacaíonn leis napolasaithesláinteagusfolláineatá mar chuidlárnach den chórasoideachais.

Cuireann ColáisteGhaoth Dobhairpacáiste ar leith le chéile do gach scoil ag brath artheastálacha na ndaltaí. Chomh maith leis sin, tugann an coláiste deis do dhaltaí teacht goGaeltacht Ghaoth Dobhair agus tabhairt faoin Dushlán Aistear Eachtraíochta, atá mar chuidden chlár GAISCE.

Fanann daltaí agus múinteoirí i dtithe lóistín le bean an tí. Tá gach teach cláraithe leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Welcome to the ColáisteGhaothDobhair transition year programme. This is a wonderful programme that supports the health and wellbeing policies that are central to the education system. ColáisteGhaothDobhair will tailor a package to suit each school depending on the needs of the students. Also, the college gives students an opportunity to come to the GaothDobhair Gaeltacht and undertake the Adventure Journey Challenge as part of the GAISCE programme.

Students and teachers stay in accommodation with bean an tí. All houses are registered with the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht.

Dátaí na gcúrsaí / Course dates

Roghnaighidir4agus6gníomhaíochtónliostathíos:
Choose between 4 and 6 activities from the list below:

 • 1 Cnocadóireacht – hillwalking
 • 2 Sléibhteoireacht – mountaineering
 • 3 Tonnmharcaíocht – surfing
 • 4 Peil Ghaelach – football
 • 5 Iománaíocht/camógaíocht – hurling/camogie
 • 6 Bádóireacht– boating
 • 7 Cúrsa garchabhrach – first - aid course
 • 8 Dúshláin fhoirne – team challenges
 • 1 Rothaíoch – cycling
 • 2 Treodóireacht– orienteering
 • 3 cóstóireacht– Coasteering
 • 4 Cadhcáil– kayaking
 • 5 Seimineár aireachais– mindfulness seminar
 • 6 Turas go Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha – Trip to Glenveagh National Park
 • 7 Turas treoraithe ar Oileán Ghabhla – guided tour of Gola Island
 • 8 BBQ ar an trá – beach BBQ
Scroll to Top