Cúrsaí Idirbhliana -TY Courses

Cúrsa gníomhaíochta do dhaltaí idirbhliana

Cúrsa gníomhaíochta do dhaltaí idirbhliana

Activity course for transition year students

3 Lá agus 2 Oíche €140 – €165

FáiltechuigcláridirbhlianaCholáisteGaothDobhair. Is cláriontach é seo a thacaíonn leis napolasaithesláinteagusfolláineatá mar chuidlárnach den chórasoideachais.

Cuireann ColáisteGhaoth Dobhairpacáiste ar leith le chéile do gach scoil ag brath artheastálacha na ndaltaí. Chomh maith leis sin, tugann an coláiste deis do dhaltaí teacht goGaeltacht Ghaoth Dobhair agus tabhairt faoin Dushlán Aistear Eachtraíochta, atá mar chuidden chlár GAISCE.

Fanann daltaí agus múinteoirí i dtithe lóistín le bean an tí. Tá gach teach cláraithe leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Welcome to the ColáisteGhaothDobhair transition year programme. This is a wonderful programme that supports the health and wellbeing policies that are central to the education system. ColáisteGhaothDobhair will tailor a package to suit each school depending on the needs of the students. Also, the college gives students an opportunity to come to the GaothDobhair Gaeltacht and undertake the Adventure Journey Challenge as part of the GAISCE programme.

Students and teachers stay in accommodation with bean an tí. All houses are registered with the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht.

Dátaí na gcúrsaí / Course dates

Roghnaighidir4agus6gníomhaíochtónliostathíos:
Choose between 4 and 6 activities from the list below:

 • 1 Cnocadóireacht – hillwalking
 • 2 Sléibhteoireacht – mountaineering
 • 3 Tonnmharcaíocht – surfing
 • 4 Peil Ghaelach – football
 • 5 Iománaíocht/camógaíocht – hurling/camogie
 • 6 Bádóireacht– boating
 • 7 Cúrsa garchabhrach – first - aid course
 • 8 Dúshláin fhoirne – team challenges
 • 1 Rothaíoch – cycling
 • 2 Treodóireacht– orienteering
 • 3 cóstóireacht– Coasteering
 • 4 Cadhcáil– kayaking
 • 5 Seimineár aireachais– mindfulness seminar
 • 6 Turas go Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha – Trip to Glenveagh National Park
 • 7 Turas treoraithe ar Oileán Ghabhla – guided tour of Gola Island
 • 8 BBQ ar an trá – beach BBQ

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top