Cúrsa Gníomhaíochta do Dhaltaí Idirbhliana

Activity Course for TY Students

3 Lá agus 2 Oíche €140 – €165

Fáilte chuig clár idirbhliana Choláiste Gaoth Dobhair. Is clár iontach é seo a thacaíonn leis na polasaithe sláinte agus folláine atá mar chuid lárnach den chóras oideachais.
Cuireann Coláiste Ghaoth Dobhair pacáiste ar leith le chéile do gach scoil ag brath ar riachtanais na ndaltaí. Chomh maith leis sin, tugann an coláiste deis do dhaltaí teacht go Gaeltacht Ghaoth Dobhair agus tabhairt faoin Dushlán Aistear Eachtraíochta, atá mar chuid den chlár GAISCE.
Fanann daltaí agus múinteoirí i dtithe lóistín sa cheantar. Tá gach teach cláraithe leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Welcome to the Coláiste Ghaoth Dobhair transition year programme. This is a wonderful programme that supports the health and wellbeing policies that are central to the education system. Coláiste Ghaoth Dobhair will tailor a package to suit each school depending on the needs of the students. Also, the college gives students an opportunity to come to the Gaoth Dobhair Gaeltacht and undertake the Adventure Journey Challenge as part of the GAISCE programme.
Students and teachers stay in accommodation in the area. All houses are registered with the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht.

Get more info for the course

Roghnaigh idir 4 agus 6 gníomhaíocht ón liosta thíos: Liosta le seoladh chuig info@cgd.ie

 • BBQ ar an trá – beach BBQ
 • Cadhcáil – kayaking
 • Dúshláin fhoirne – team challenges
 • Rothaíocht – cycling
 • Treodóireacht – orienteering
 • cóstóireacht – Coasteering
 • Seimineár aireachais – mindfulness seminar
 • Turas go Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha – Trip to Glenveagh National Park
 • Cnocadóireacht – hillwalking
 • Sléibhteoireacht – mountaineering
 • Tonnmharcaíocht – surfing
 • Peil Ghaelach – football
 • Iománaíocht/camógaíocht – hurling/camogie
 • Bádóireacht – boating
 • Cúrsa garchabhrach – first-aid course
 • Turas treoraithe ar Oileán Ghabhla – guided tour of Gola Island
Scroll to Top