Cúrsaí Bunscoile agus Cúrsaí Meánscoile

Primary School and Secondary school courses

Cúrsaí do dhaoine óga

Reáchtálann Coláiste Ghaoth Dobhair cúrsaí Gaeilge do dhaoine óga i rith mhíonna an tsamhraidh. Cuirfimid fáilte roimh gach leibhéal Gaeilge agus aithnímid an luach atá ar an éagsúlacht agus seachnaímid idirdhealú.

Coláiste Ghaoth Dobhair run Irish courses for young people during the summer months.We welcome all levels of Irish, we recognise the value of diversity and we challenge discrimination.

Eolas do thuismitheoirí/chaomhnóirí agus do dhaltaí

Information for parents/guardians and students

Cláraigh don chúrsa/ Register for course

Primary School Summer Courses

Monday 8th May - Friday 12th May 2023

Monday 15th May - Friday 19th May 2023

Secondary School Summer Courses

June 5, 2023 - June 19, 2023

Seo a leanas sampla de chlár an lae

Maidin: 10.00am go 1.00pm. Ranganna foirmeálta.
Iarnóin: 3.00pm go 5.00pm. Cluichí agus imeachtaí spraíúla
Oíche: 7.30pm go 9.30pm. Céilí agus seisiúin cheoil

Morning: 10.00am to 1.00pm. Formal classes
Afternoon: 3.00pm to 5.00pm. Games and fun activities
Night: 7.30pm to 9.30pm. Céilí and music sessions

Táille an chúrsa

Cúrsa 5 lá/ 5 day course – €320
Cúrsa coicíse/ Two week course – €690
Éarlais €100/ Deposit €100

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top