Cúrsaí Bunscoile agus Cúrsaí Meánscoile

Primary School and Secondary school courses

Cúrsaí do dhaoine óga

Reáchtálann Coláiste Ghaoth Dobhair cúrsaí Gaeilge do dhaoine óga i rith mhíonna an tsamhraidh. Cuirfimid fáilte roimh gach leibhéal Gaeilge agus aithnímid an luach atá ar an éagsúlacht agus seachnaímid idirdhealú.

Coláiste Ghaoth Dobhair run Irish courses for young people during the summer months.We welcome all levels of Irish, we recognise the value of diversity and we challenge discrimination.

Eolas do thuismitheoirí/chaomhnóirí agus do dhaltaí

Information for parents/guardians and students

Cláraigh don chúrsa/ Register for course

Secondary School Summer Courses

Wednesday, June 3, 2020 - Wednesday, June 17, 2020

Wednesday, July 1, 2020 - Wednesday, July 8, 2020

Seo a leanas sampla de chlár an lae

Maidin: 10.00am go 1.00pm. Ranganna foirmeálta.
Iarnóin: 3.00pm go 5.00pm. Cluichí agus imeachtaí spraíúla
Oíche: 7.30pm go 9.30pm. Céilí agus seisiúin cheoil

Morning: 10.00am to 1.00pm. Formal classes
Afternoon: 3.00pm to 5.00pm. Games and fun activities
Night: 7.30pm to 9.30pm. Céilí and music sessions

Táille an chúrsa

Cúrsa 5 lá/ 5 day course – €320
Cúrsa coicíse/ Two week course – €690
Éarlais €100/ Deposit €100

Scroll to Top