Cúrsa Gaeltachta do Mhic Léinn Ollscoile

Cúrsaí BA agus Iarchéimithe

Tá na cúrsaí do mhic léinn tríú leibhéal bunaithe ar shainriachtanais na mac léann a bhíonn ag freastal orthu. Socraítear sainchuspóirí gach cúrsa i gcomhpháirt leis na grúpaí éagsúla mac léinn agus spreagtar gach grúpa chun a bheith gníomhach ina dturas teanga féin. Tugtar rogha leathan ábhar staidéir dóibh le béim ar leith ar chaint, ar fhoinsí staidéir agus ar cheartúsáid na Gaeilge.

Dátaí na gcúrsaí

Dátaí le socrú leis an ollscoil
Dates to be decided with the university.

Táille an chúrsa/ Course dates

€375 in aghaidh na seachtaine. Clúdaíonn sé seo teagasc, lóistín, bia, taisteal idir an lóistín agus an coláiste agus raon gníomhaíochtaí. Dates to be decided with the university.

€375 per week. This includes tuition, accommodation, food, travel to and from college and accommodation and a range of activities.

Clár an Chúrsa – Féach clár ama samplach don chúrsa Gaeltachta.

  • 10am go 1.30pm: Ranganna maidine
  • 3.00pm go 5.00pm: Seisiúin iarnóna
  • 7.30pm ar aghaidh: Imeachtaí oíche.

 Cláraigh don chúrsa/ Register for course

Taisteal go Gaoth Dobhair/Travel to Gaoth Dobhair>

  • Is féidir bus a eagrú ón ollscoil go dtí Gaoth Dobhair. Is socrú príobháideach é seo idir na mic léinn/ollscoil agus an comhlacht bus
  • A bus can be organised from the university to Gaoth Dobhair. This is a private arrangement between the students/university and the bus company.
  • Is féidir eitilt a fháil ó Bhaile Átha Cliath chuig aerfort Dhún na nGall. Tá an t-aefort 15 nóiméad ó Ghaoth Dobhair agus tá seirbhís tacsaí ar fáil.

 

  • Flights available from Dublin to Donegal airport. The airport is 15 minutes from Gaoth Dobhair and a taxi service is available. www.donegalairport.ie
  • Beidh carr/tacsaí ag teastáil i rith an chúrsa má roghnaítear gan seirbhís iompair Choláiste Ghaoth Dobhair a úsáid.
  • A car/taxi will be needed during the course if it is decided not to use Coláiste Ghaoth Dobhair transport
Scroll to Top