Cúrsaí d’Ábhair Oidí 2021

Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht do Mhic Léinn Oideachais

Toisc nach féidir cúrsaí Gaeltachta a reáchtáil de bharr na srianta a bhaineann le

COVID-19, beidh cúrsa ar líne a chur ar fáil don tréimhse foghlama sa Ghaeltacht do mhic léinn oideachais mar mhalairt ar an gcúrsa Gaeltachta.

 N.B. Tabhair faoi deara go mbeidh sé riachtanach don fhoghlaimeoir páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach chuid den chúrsa chun aitheantas iomlán a fháil don tréimhse foghlama sa Ghaeltacht.

Beidh cóimheas 1:25 i ngach rang

Dáta an chúrsa:

29 Márta 2021 – 9 Aibreán 2021

Éarlais (Deposit): €100

Eolas ag teastáil (Information needed)

Cúrsa na Cásca, 2021
Clár ama samplach do mhic léinn
Luan go hAoine

Seisiún na Maidine
9.30am – 1.15pm
(4 sheisiún 45 nóiméad le sos 15 nóiméad idir gach seisiún)
agus
Seisiún na hIarnóna
2.30pm – 4.15pm
(2 sheisiún 45 nóiméad le sos 15 nóiméad idir gach seisiún)

Seachtain 1

Maidin Iarnóin
Luan
29/03/2021
9.30am – 1.15pm 2.30pm – 4.15pm
Ar líne
Máirt
30/03/2021
9.30am – 1.15pm Staidéar pearsanta
Tasc 1
Céadaoin
31/03/2021
9.30am – 1.15pm 2.30pm – 4.15pm
Ar líne
Déardaoin
01/04/2021
9.30am – 1.15pm Staidéar pearsanta
Tasc 1
Aoine
02/04/2021
9.30am – 1.15pm 2.30pm – 4.15pm
Ar líne

*subject to changes due to guidelines

Seachtain 2

Maidin Iarnóin
Luan
05/04/2021
9.30am – 1.15pm Staidéar pearsanta
Tasc 2
Máirt
06/04/2021
9.30am – 1.15pm 2.30pm – 4.15pm
Ar líne
Céadaoin
07/04/2021
9.30am – 1.15pm Staidéar pearsanta
Tasc 2
Déardaoin
08/04/2021
9.30am – 1.15pm 2.30pm – 4.15pm
Ar líne
Aoine
09/04/2021
9.30am – 1.15pm Staidéar pearsanta
Tasc 2

*subject to changes due to guidelines

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top