Cúrsa A: Summer Course

June 4, 2023 - , June 18, 2023

Táille Iomlán/Full Fees €690: Deposit of €100 deposit to be paid 1 month before course commences

10:00 AM - 8.30 PM

• Coláiste Ghaoth Dobhair aim is to improve the
students' command of the spoken language and to
give them the confidence to communicate through
Irish.
• Coláiste Ghaoth Dobhair courses are both
stimulating and enjoyable and require students to
speak Irish for the full duration of the course to the
best of their ability.
• Students will be assessed by the teaching staff to
determine the class level which will best suit their
needs.
• We ensure a mixture of formal classes with other
cultural activities to ensure that every student has an
enjoyable experience whilst improving their Irish
language skills and expanding awareness of the Irish
heritage and culture.

• All formal classes are conducted by fully trained
teachers. Course material is based on the TEG
syllabus,Teastas Eorpach na Gaeilge [TEG] is a
common European framework for language
assessment and certification, administered by National
University of Ireland Maynooth.
• All other activities are fully supervised by teachers
and staff members.
• Students stay with local families and each house has
been inspected by representatives of the Department
of Arts, Heritage and the Gaeltacht.
• All Coláiste Ghaoth Dobhair's courses in the
Gaeltacht are approved by the relevant Governmental
Departments.
• Coláiste Ghaoth Dobhair is also registered with
CONCOS, the national federation of summer colleges.

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top