Cúrsa 3: Cúrsaí Teaghlaigh / Family Courses

Monday, July 13, 2020 - Monday, July 20, 2020

10:00 AM - 4:00 PM

Tá cúrsaí teaghlaigh ar fáil dóibh siúd a dteastaíonn uatha tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht le chéile. Is deis iontach í seo do theaghlaigh blaiseadh a fháil de shaol naGaeltachta agus chun barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha agus ar a gcuid Gaeilge scríofa.

Family courses are available for those who would like to spend time in the Gaeltacht together. This is a wonderful opportunity for families to get a taste of life in the Gaeltacht and to improve on their spoken Irish and written Irish.

Event Categorie

Cúrsaí Teaghlaigh

Event Seating Capacity

100

1Contact Details
2School Details
3Parent / Guardian Details
4Other Details
5Terms & Conditions
  • Cúrsa 3: Cúrsaí Teaghlaigh / Family Courses
    Start Date :- 13 July 2020 / End Date:- 20 July 2020
    Start Time :- 10 AM / End Time :- 4 PM
    Seating Capacity : 100
  • Contact Details

  • DD slash MM slash YYYY
  • Please enter the Parent's email address to receive booking confirmation. Please note that all correspondence will be through e-mail unless otherwise stated.

Ráiteas maidir le cúrsaí ar ceal 22/04/2020

Is le brón agus díoma go bhfuil ar Choláiste Ghaoth Dobhair na cúrsaí samhraidh do dhaoine óga a bhí le bheith againn a chur ar ceal. Tá an cinneadh seo déanta bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuigimid gur am dúshlánach é seo do gach duine agus ba mhaith le Coláiste Ghaoth Dobhair socruithe a dhéanamh le haon duine a bhfuil éarlais nó táillí íoctha acu cheana féin. Tabharfaidh an coláiste aisíoc iomlan duit nó is féidir leat an t-airgead a chur i dtreo cúrsaí na bliana seo chugainn. Déan teagmháil linn ar info@cgd.ie nó ar 087 7431398 / 087 9860298. Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tá súil againn go dtiocfaidh deireadh leis an gcoróinvíreas go luath. Idir an dá linn, coinnigí sábháilte agus ádh mór. Le meas, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (Stiúrthóirí an choláiste) ********************** Statement regarding cancelled courses 22/04/2020 It is with sadness and disappointment that Coláiste Ghaoth Dobhair have to cancel their summer courses for young people. This decision was made based on direction from the Health Service Executive and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. We understand that this is a challenging time for everyone and Coláiste Ghaoth Dobhair would like to make arrangements with anyone who has paid a deposit or fees. The college will reimburse you or you can put the money towards next year’s courses. You can contact us on info@cgd.ie or 087 7431398 / 087 9860298. Nothing lasts forever and we hope the end of the coronavirus comes soon. In the meantime, keep safe and best of luck. Regards, Caoimhín Ó Casaide agus Aodh Mac Fhionnghaile (College directors)

Scroll to Top