Briseadh Feabhra / February Break

Sunday, February 16, 2020 - Sunday, February 23, 2020

10:00 AM - 5:00 PM

Beidh Coláiste Ghaoth Dobhair ag reáchtáil dianchúrsaí ullmhúcháin do scrúduithe SCG agus OCG sa scoilbhliain 2019/20. Tá an coláiste lonnaithe i nGaeltacht Ghaoth Dobhair, áit a bhfuil Gaeilge shaibhir ag muintir na háite agus tá an cultúr gaelach beo beathach ann fosta. Cuirfear clár oibre cuimsitheach ar fáil do ranganna foirmeálta le linn an chúrsa chomh maith le lóistín i dtithe lán-Ghaelacha sa cheantar. Tá aitheantas ag gach teach lóistín ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Coláiste Ghaoth Dobhair will be running intensive preparation courses for SCG and OCG exams in the academic year 2019/20. The college is based in Gaoth Dobhair, where locals are fluent in Irish and where the Irish culture is alive and thriving. A comprehensive programme for formal classes will be available as well as accommodation in all-Irish speaking houses in the area. All houses have been approved by the Department of Culture, Heritage and Gaeltacht.

Course Category

Cúrsaí Do Mhúinteoirí Bunscoile (SCG Agus OCG)

Course Capacity

100

Briseadh Feabhra / February Break - 2020

Feb 16, 2020 - Feb 23, 2020 Beidh Coláiste Ghaoth Dobhair ag reáchtáil dianchúrsaí ullmhúcháin do scrúduithe SCG agus OCG sa scoilbhliain 2019/20. Tá an coláiste lonnaithe i nGaeltacht Ghaoth Dobhair, áit a bhfuil Gaeilge shaibhir ag muintir na háite agus tá an cultúr gaelach beo beathach ann
  • DD slash MM slash YYYY
  • Payment Details

  • 0,00 €

Scroll to Top