Coláiste Ghaoth Dobhair

Oideachas Gaeltachta a neartú is a leathnú

Fáilte chuig suíomh idirlín Choláiste Ghaoth Dobhair

Bunaíodh an coláiste sa bhliain 2010 chun cúrsaí Gaeilge a reáchtáil do dhaoine óga agus do dhaoine fásta i gceantar Ghaoth Dobhair. Tá Gaeilge shaibhir ag muintir na háite agus tá an cultúr gaelach beo beathach ann fosta. Is í aidhm an choláiste ná eispéireas iomlán na Gaeltachta a thabhairt do gach foghlaimeoir Gaeilge a fhreastalaíonn ar chúrsaí linn. Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as do chuairt chuig ár suíomh idirlín.

Teistiméireachtaí

Eamonn Catterson

Ghaelscoil Eiscir Riada

Le cúpla bliain anuas, d'fhreastal daltaí ón dá Rang a 6 ó Ghaelscoil Eiscir Riada ar thuras go Gaeltacht Thír Chonaill i lár Ghaoth Dobhair ar chúrsa samhraidh Gaeilge a bhíonn á reachtáil ag Coláiste Ghaoth Dobhair. Bhí an cúrsa seo taitneamhach, spraoiúil, spleodrach agus eagraithe go hiontach ag foireann an Choláiste agus bhí sé soiléir ón gcéad lá ansin gur an phríomh- aidhm a bhí ag Coláiste Ghaoth Dobhair ná an Ghaeilge a chur chun cinn. Bhí amchlár dochreidte leagtha amach dúinn le neart imeachtaí, cluichí agus ranganna Gaeilge. Bhí deis ag achan pháiste blaiseadh a fháil ar shaol, cultúr agus Gaeilge na háite. Bhí fáilte ollmhór curtha romhainn nuair a thug muid cuairt ar Scoil Ghaeltachta tuaithe agus bhí an deis ag na páistí an Ghaeilge a choisteáil, Gaeilge s'acu fhéin a chleachtadh agus cairde úra a dhéanamh. D'éirigh linn cuairt a thabhairt ar Dún Lúiche, Gleann Bheatha agus tránna galánta an cheantair a fheiceáil chomh maith. Bhí go leor imeachtaí eile ar siúl againn cosúil le Spórt uisce, cluichí peile agus céilithe. Bhí achan rud a bhain leis an cúrsa ar ard chaighdéan idir an na tithe, na mná tí, an fhoireann, an eagraíocht, na ranganna agus na himeachtaí uilig. Ní dhéanfaidh na páistí dearmad ar na cuimhní seo i chíoche agus an am speisialta seo a chaith siad sa Ghaeltacht.. Mholfainn go mór Cólaiste Ghaoth Dobhair

Hannah Gallagher

 5th Class Teacher Mary Queen of Angels 1, Ballyfermot,

My 5th class from Mary Queen of Angels 1, Ballyfermot, thoroughly benefited from the Gaeltacht experience which was made even more authentic and enjoyable by Colaiste Gaoth Dobhair. During the week spent there, they engaged in a range of activities both inside and outside the classroom setting. Some of the highlights for us included the boat trip to Gola Island, the BBQ on the beach and the petting farm all of which were experienced through the Irish language. My class and I would highly recommend this Gaeltacht trio and would like to thank the staff at Colaiste Gaoth Dobhair.

 

Scroll to Top